Gliwice - informacje


177.049
mieszkańców Gliwic
84.837
mężczyzn
92.212
kobiet

25.553
w wieku przedprodukcyjnym

106.276
w wieku produkcyjnym

45.220
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

699
zawarto małżeństw

1.579
urodzeń

2.435
zgonów

-856
przyrost naturalny
miasto Gliwice
dochody

1.585.232.128
wydatki

1.572.648.192
struktura wydatków Gliwic

118.898
0,008%
Leśnictwo

260.534
0,017%
Rolnictwo i łowiectwo

16.697
0,001%
Górnictwo i kopalnictwo

8.000.000
0,509%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

210.269.552
13,370%
Transport i łączność

76.678.584
4,876%
Administracja publiczna

29.600
0,002%
Turystyka

155.782.176
9,906%
Gospodarka mieszkaniowa

30.106.044
1,914%
Działalność usługowa

1.582.688
0,101%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

148.800
0,009%
Obrona narodowa

37.427.044
2,380%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

458.737
0,029%
Wymiar sprawiedliwości

9.191.305
0,584%
Obsługa długu publicznego

105.422.736
6,704%
Różne rozliczenia

373.567.072
23,754%
Oświata i wychowanie

47.688.196
3,032%
Ochrona zdrowia

60.858.712
3,870%
Pomoc społeczna

10.333.019
0,657%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

26.507.586
1,686%
Edukacyjna opieka wychowawcza

122.662.696
7,800%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21.143.518
1,344%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

37.348.640
2,375%
Kultura fizyczna i sport

237.045.344
15,073%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-10-02 00:47
REKLAMA
pogoda Gliwice
11.6°C
wschód słońca: 06:46
zachód słońca: 18:22
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gliwicach

kiedy
2023-10-05 19:00
miejsce
Centrum Kultury Studenckiej...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-07 12:00
miejsce
Dom Kultury Knurów-Szczygłowice,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-07 18:00
miejsce
Dom Kultury Knurów-Szczygłowice,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-08 18:00
miejsce
Centrum Kultury Victoria - Scena...
wstęp biletowany